Met multidisciplinaire teams en diepgaande kennis van Kwaliteitsbeheersing, Risicomanagement en Performance Management ondersteunen wij u als klant. Om u optimaal te ondersteunen hebben wij onze dienstverlening onderverdeeld in practices. Onderstaand vindt u meer informatie over onze practices:

Binnen SASconsult is een practice leader verantwoordelijk voor kennisontwikkeling, planning en accountmanagement. Neem contact op met een van onze practice leaders indien u meer wilt weten over wat SASconsult voor u en uw organisatie kan betekenen. Zij zullen u graag persoonlijk te woord staan.