Onderstaand zijn een aantal businesscases opgenomen van diverse opdrachtgevers waar wij GIPS, Solvency of ISAE 3402 hebben geïmplementeerd:

Syntrus Achmea Real Estate & Finance

 Syntrus Achmea Real Estate en Finance is sinds 2005 in bezit van een ISAE 3402 (SAS70)-verklaring en is hiermee voorloper in de vastgoed beleggingsindustrie. SASconsult heeft Syntrus Achmea Real Estate en Finance begeleid bij het inrichten en continu optimaliseren van de beheersingsorganisatie. John Peter van der Meirsch, Senior medewerker Risk Management, is tevreden over de effectieve samenwerking en de behaalde resultaten: ´SASconsult is een op risico managementgebied gespecialiseerde organisatie en dat merk je in ieder aspect. SASconsult levert kwaliteit en heeft ons op ieder vlak in het proces ondersteuning geboden en verder geholpen'. Syntrus Achmea Real Estate en Finance heeft zich ontwikkeld tot de grootste professionele vastgoed beleggingsinstelling in Nederland. Mede hierdoor heeft Syntrus Achmea Real Estate en Finance besloten de Global Investment Performance Standaard (GIPS) te implementeren. SASconsult ondersteunt hierbij. John Peter van der Meirsch - Senior Risk Manager

LSP Biotech Investments

LSP is een van de grootste private equity investors wereldwijd die gespecialiseerd is in biotechnologie. LSP beschikt sinds 2010 over een GIPS verificatie. SASconsult heeft LSP begeleidt bij het inrichten van de beheersingsorganisatie en het verkrijgen van de GIPS-certificering. 'SASconsult is een organisatie die beschikt over aanzienlijke kennis en ervaring ten aanzien van GIPS. De aanpak van SASconsult is pragmatisch, klant georiënteerd en aangepast aan onze behoeften'. Merijn Klaasen - Chief Financial Officer

Vesting Finance

Vesting Finance beschikte als eerste credit management organisatie in Nederland over een SAS70-/ ISAE 3402-verklaring. Hurwen Dekkers (directielid) is tevreden over de snelheid en professionaliteit waarmee SASconsult, ISAE heeft geïmplementeerd bij Vesting Finance. SASconsult heeft intern geacteerd als 'sparringspartner', heeft de externe accountant aangestuurd en aan de verbetering van de processen bijgedragen. De basis van een ISAE 3402 implemenatie is een Risico Analyse. Bij het uitvoeren van een dergelijke analyse dient men rekening te houden met een groot aantal aspecten, zoals het creëren van draagvlak bij het opstellen van de organisatie- en afdelingsdoelstellingen en het definiëren van de risico events. Deze werkwijze is succesvol toegepast binnen Vesting Finance. Robert van Someren, Manager ICT vanuit Vesting Finance: ´SASconsult heeft ons, door middel van het uitvoeren van een risico analyse, doen inzien welke risico´s wij als organisatie lopen. SASconsult voert deze werkzaamheden op een zeer professionele manier uit, waarbij kwaliteit voorop staat´. Robert van Someren - Manager ICT

Amvest

Amvest is ontwikkelaar en belegger. Amvest richt zich primair op woningen en woongebieden in economisch sterke delen van Nederland. Amvest is vooral actief in de Randstad. Amvest dankt haar leidende positie aan een innovatieve aanpak, streven naar duurzaamheid en betrokkenheid voor de lange termijn. SASconsult heeft SAS70 geimplementeerd en de externe audit door KPMG begeleid. De aanpak van SASconsult is pragmatisch, goed doordacht en efficient. Tak Lam - Chief Financial Officer

Infratects

Infratects is de eerste ASP en hosting provider in Nederland die ISAE 3402 type II gecertificeerd is. SASconsult heeft de ISAE3402 type II audit bij Infratects verricht. Franklin Branderhorst, Product & Service Manager, heeft aangegeven dat hij zeer tevreden is over het eindresultaat en de organisatorische verbetering als gevolg van het ISAE 3402-traject. Binnen Infratects heeft SASconsult niet alleen zorg gedragen voor een kwalitatief hoogwaardige rapportage, maar aan de beheersing en de monitoring daarvan is door SASconsult verder invulling gegeven. Middels een rapportage tool zijn naast de beheersmaatregelen, ook de processtappen van Infratects vastgelegd op een professioneel niveau in de SAS|Modeller. Deze processen kunnen door iedere medewerker geraadpleegd worden in de SAS|modeller, wat zorgt voor een betere beheersing van de organisatie.  Franklin Branderhorst - Products & Service Manager

Retailpay

Binnen RetailPay zijn de Centraal Betaalactiviteiten van Intres en Euretco gebundeld. Met de samenvoeging van de betalingsafdelingen van beide organisaties is een concentratie van kennis, efficiency en meer dan 80 jaar ervaring ontstaan. Hierdoor kan een optimale en brancheonafhankelijke dienstverlening aan ondernemers en leveranciers worden gerealiseerd. SASconsult heeft Retailpay op efficiente wijze ondersteund en geadviseerd bij het verkrijgen van de SAS70/ ISAE 3402-rapportage. 'De samenwerking met SASconsult was plezierig en heeft geleid tot een positief resultaat voor Retailpay' Gerard Kamp - Algemeen directeur

Circle Partners

Circle Partners is gespecialiseerd in fund administration and trust activiteiten. SASconsult heeft Circle Partners succesvol ondersteund bij het verkrijgen van een ISAE 3402-mededeling. Erik Kuyl - Algemeen directeur

VPV Bankiers

Hof Hoorneman Bankiers is een private bank en een management-buy-out van Dresdner Bank.Hof Hoorneman Bankiers is gespecialiseerd in Wealth Management en dan in het bijzonder value investing. SASconsult heeft SAS70/ ISAE 3402 geimplementeerd bij Hof Hoorneman Bankiers. 'SASconsult is een professionele organisatie, ze zijn in staat om complexe processen te doorzien en te vertalen naar een effectieve structuur' Piet Hoorneman - Algemeen directeur

Geodan

Geodan is gespecialiseerd in ruimtelijke informatievoorziening en in het toepassen van nieuwe, innovatieve (geo)technologieën. Geodan levert producten en diensten aan diverse gebruikersorganisaties. Vanuit deze klanten is de vraag naar een certificering van de (security) organisatie ontstaan. Goedan heeft deze vraag als een uitdaging gezien om de gehele interne beheersingsstructuur kritisch te bekijken en middels de ISAE 3402 en ISO standaarden te laten voldoen aan de hoogst mogelijk standaard. Evert Meijer, directeur bij Geodan: ‘SASconsult is een proffesionele organisatie, met veel specifieke kennis op het gebied van ISAE en ISO.’ Door een gestructureerde en pragmatische aanpak worden de implementatietrajecten overzichtelijk en blijft de impact op onze organisatie beperkt’. Evert Meijer - Directeur

T&T Vertrouwd verbonden

 T&T beschikt als professionele ICT-organisatie sinds 2011 over een ISAE 3402 type II rapportage en sinds 2007 over een SAS70 verklaring. Daarmee was T&T een van de eerste ICT dienstverleners in Nederland met deze verklaring. SASconsult heeft T&T ondersteund bij de implementatie van deze standaard en ondersteunt T&T nog steeds bij de verdere ontwikkeling hiervan. SASconsult controleert jaarlijks ons ISAE 3402-rapport op een efficiente wijze en leveren ook daadwerkelijk een toegevoegde waarde aan onze organisatie - Henk van Hoeckel - Algemeen directeur