Projectaanpak

Wij onderscheiden in onze projectaanpak vijf fasen, een planfase, een ontwerpfase, een implementatiefase, de readiness assesment, een redressing fase en de uiteindelijke audit. Gedurende het volledige project gaan wij uit van de kracht van uw organisatie; de bestaande processen en interne beheersing.

Tijdens de planfase brengen wij in kaart wat de belangrijkste GAP's zijn tussen best practices, een standaard (bijvoorbeeld ISAE3402, de Wft of de AIMFD) en de bestaande processen en beheersmaatregelen. Op basis van de geidentificeerde GAP's beschrijven wij in de planfase het interne beheersingsraamwerk volgens de SASconsult best practice. Tijdens fase 3 wordt op basis van het beheersings- raamwerk in kaart gebrachte welke maatregelen noodzakelijk zijn om te voldoen aan een standaard zoals ISAE3402 en geven wij aanbevelingen welke maatregelen verbeterd zouden kunnen. Op basis van onze aanbevelingen beslist u op welke wijze u uw interne beheersing zou willen verbeteren.

Readiness assessment

Wij ondersteunen uw organisatie bij het verbeteren van processen en beheersmaatregelen en verrichten hierna een pre-audit of readiness assessment. Op basis van de resultaten van de pre-audit kunnen processen nog verder 'aangescherpt' worden tijdens de redressing fase en is uw organisatie gereed om te voldoen aan de uiteindelijke audit. 

Auditfase

De auditfase wordt uitgevoerd door een gecertificeerde organisatie, zoals een accountantskantoor of een certificeringsinstelling voor ISO-certificeringen.

Onze benadering is vooral gericht op interactieve communicatie tijdens de zes projectfasen. Leest u vooral ook de business cases op onze website, hierin beschrijven onze klanten waarom onze aanpak zo effectief is. drs. Emile ten Hoor RA (06-26736001) van ons kantoor legt u graag uit wat de toegevoegde waarde voor uw organisatie kan zijn.