In standaard 3402.10 is opgenomen dat een accountant die compliant is met ISAE 3402 tevens in compliance handelt met ISAE 3000. Wat betekent dit? In ISAE 3000 zijn normen opgenomen voor de controle van informatie in overeenstemming met een niet-financieel normenkader. In ISAE 3000 is dus regelgeving opgenomen voor het toetsen van informatie op basis van een 'eigen normenkader' of bijvoorbeeld een normenkader van een toezichthoudende instelling, zoals de AFM of de Nederlandse bank.

Bijvoorbeeld een accountant toetst of het interne beheersingsysteem van een verzekeraar voldoet aan Solvency II. De accountant zou hierover dan een assurance rapport kunnen afgeven, waarbij hij zich confirmeert aan de eisen in ISAE 3000.